march, 2021

17mar(mar 17)10:00 am4x VEE / SAAIPLASE te PROTEM, SWELLENDAM DISTRIK met losgoed en lewende haweALTWEE PLASE - VERKOOP!

Event Details

 

SOLD FOR R34,360m!

VEILINGSAANBOD LUIPAARDSKLOOF:   R21m plus kommissie – oop tot 23 Maart 2021, 12:00 vir hoër aanbiedinge;

VEILINGSAANBOD DE TURON:  R5.5m plus kommissie – oop tot 23 Maart 2021, 12:00 vir hoër aanbiedinge;

B365-BOTES-KATALOGUS-FINAL.pdf

In opdrag van die Trustees van Insolvente Boedel JP Botes (m/verwys C496/2020) verkoop ons per openbare veiling te die plaas LUIPAARDSKLOOF (ry met N2 vanaf Swellendam 35km rigting Riviersonderend en draai links na PROTEM. Ry verder vir 14km tot op Luipaardskloof.

VEILING OP 17 MAART 2021 om 10:00 te LUIPAARDSKLOOF

NAVRAE:  AFSLAER LOUIS VAN RENSBURG 0833 777 232 / 044-8782877

LOT 1 “LUIPAARDSKLOOF”(die 3 aangrensende plase groot 1027ha word as ‘n eenheid verkoop)

(a)Rest Ged 1 van Luipaards Kloof no 388 (168ha), Afdeling Swellendam
(b) Restant Ged 2 van Quasidie no 381 (519ha), Afdeling Swellendam
(c) Restant Witte Klip No 428 (340ha), Afdeling Swellendam

• Uitstekende vee (veral skape)/saaigrond in ‘n soet, veilige, gesonde area
• Goeie 4 slpk woning (±340m²), 4x stoorgeboue (±1000m²),Eskomkrag; drinkwater vir diere uit Overberg Waterskema; 36x omheinde kampe; • ±700ha goeie droëlandlusern; ±280ha saailande

LOT 2 “DE TURON” geleë 3km vanaf Lot 1
Rest De Turon (512 ha)
• Woonhuis benodig aandag
• Uitstekende veeplaas met ±100ha droëland lusern; ±100ha saailande; ±80ha aangeplante soutbos; 16x weidingskampe

DE TURON COMPOSITION

VEILINGSVOORWAARDES VAN PLASE:

KLIEK OP SKAKELS HIERONDER VIR KOOPKONTRAKTE:

B365-BOTES-OTP-LUIPAARDSKLOOF-10-Maart.pdf 

B365-BOTES-OTP-10-MAART-DE-TURON.pdf

  1.  5% DEPOSITO BETAALBAAR OP DAG VAN VEILING.
  2. 6% plus BTW KOMMISSIE BETAALBAAR OP DAG VAN VEILING.
  3. BALANS KOOPPRYS @ REGISTRASIE VAN TRANSPORT.
  4. PLASE WORD AS ‘N LOPENDE SAAK VERKOOP (BTW sal gehef word indien nul koers transaksie afgewys word).
  5. OOP VIR HOER AANBIEDINGE TOT 23 MAART 2021 om 12:00. Bekragtiging @ 29 MAART 2021 om 12:00.
  6. BESIT op 1 APRIL 2021. BESITRENTE  3.5% pj vir April en Mei 2021; 7% pj vanaf 1 Junie 2021 OP BALANS KOOPPRYS TOT REGISTRASIE.

ALGEMEEN: Die area is veral bekend vir sy suksesvolle veeplase met kombinasie saailande vir meestal gars, hawer, koring.

LEWENDE HAWE:  300 pragtige Dohne Merino ooie (2t tot volbek, loop by ramme); 20 Fries kruiskalwers ± 180kg elk

MASJIENERIE EN IMPLEMENTE Landcruiser 4.2D (2017; 80000km); 2011 Toyota Prado TX 3l; 2007 Daihatsu Siroen 1.3i; 1996 JD 7410 (±2003); MF 440 (sonder masjien); 2004 JD 6620 (±2005) 4×4 trekker; 2013 Rovic RV13920X 19-ry no till; 17-tand Sonderendploeg; 1500ℓ-Hardi spuit;NH CS660-stroper met 12 vt tafel; OMAB Euro Spand 733R kunsmisstrooier; Welger RP202 rondebaler; 8 ton massakar met auger; 5500ℓ-waterkar; 500ℓ-watertenk; wa met 5000ℓ-tenk; tipwa; Drotsky-hamermeul; Toyota D4D-kappie; grassnyer; M340-sweismasjien; 8-ton wa ens; Vleissaag; worsstopper; 2 vrieskaste; maalvleismasjien; hangskaal (300kg)

VEILINGSVOORWAARDES VAN LOSGOED: BTW betaalbaar op koopprys van losgoed.

VOLGORDE VAN VEILING:  1. LUIPAARDSKLOOF;      2. DE TURON;    3.  LEWENDE HAWE;  4.  WERKTUIE

Time

17 (Wednesday) 10:00 am

Pin It on Pinterest

Share This
X